Quy định về điều kiện phá dỡ công trình

Trước khi bắt tay vào thi công phá dỡ công trình của bất kỳ dự án nào, chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công cần xem xét và nghiên cứu kỹ những văn bản luật hướng dẫn đã được nhà nước quy định. Vậy những quy định đó là gì, nó có nội dung gì? Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc về điều kiện phá dỡ công trình theo quy định của nhà nước trong bài viết này.
Điều kiện phá dỡ công trình

Quy định chung

Khoản 2 Điều 118 Luật Xây dựng 2014 có quy định về điều kiện để được phá dỡ công trình xây dựng như sau : 
 Đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị: căn cứ Điều 25 của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP đối với những công trình xây dựng phải phê duyệt phương án phá dỡ thì phương án phá dỡ do chủ đầu tư lập; trường hợp không đủ điều kiện năng lực lập phương án phá dỡ công trình cũ, chủ đầu tư phải thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực để lập. Trường hợp bị cưỡng chế phá dỡ thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ chỉ định tổ chức tư vấn lập phương án phá dỡ".

- Đối với nhà ở: căn cứ Điều 84 của Luật nhà ở thì phương án phá dỡ chung cư từ hai tầng trở lên và nhà ở khác từ bốn tầng trở lên do doanh nghiệp có năng lực về xây dựng lập.

Điều kiện đối với đơn vị thi công

Đối với đơn vị thi công phá dỡ công trình thì cần đảm bảo những yếu tố sau :

Người lao động cần được trang bị bảo hộ lao động và máy móc đầy và đủ. Máy móc tiên tiến, hiện đại, Không gây ảnh hưởng xung quanh, vệ sinh sạch sẽ không ảnh hưởng tới môi trường.
Cần có bản vẽ phá dỡ mỗi công trình đặc biệt là những công tình phức tạp về kết cấu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến